Kontorsgigantens miljöpolicy

Vi är stolta över vårt breda sortiment av miljömärkta artiklar och vi strävar ständigt efter att utöka det ytterligare. Vi verkar på flera sätt för att belasta miljön minimalt:

 • Produkter - Vår inköpsavdelning väljer leverantörer och produkter som lever upp till våra hårda miljökrav.
 • Lager & Logistik - På lagret ser vi regelbundet över våra transporter och hur logistiken kring dessa kan effektiviseras. Vi återvinner vårt avfall.
 • Löpande återvinning - Vi erbjuder våra kunder hjälp med återvinning av papper, bläck, toner, samt el-skrot.
 • Miljösymbol Trädet - Vi vägleder också våra kunder till ett aktivt miljöval med hjälp av marknadens olika miljömärkningar och vår egen miljösymbol Trädet.

Vad kan du göra för miljön?

Genom att tänka miljösmart på kontoret så kan du och ditt företag minska den negativa påverkan på miljön. Att stänga av datorn och släcka lampan när du går hem på kvällen kan verka simpelt, men skillnaden blir stor om många personer gör samma sak.

MILJÖMÄRKNINGAR

En miljömärkning kommunicerar och beskriver en produkts miljöegenskaper. Vägledande för Kontorsgiganten är den miljömärkning som sköts av en oberoende organisation, detta gäller märkningar som till exempel, Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman. I vissa fall saknas en officiell miljömärkning som tagits fram av en oberoende organisation, men varan är ändå att föredra ur miljösynpunkt. I vissa fall finns t.ex. kriterier, men inga licenser finns ännu på marknaden. Vi har därför valt att vägleda våra kunder med hjälp av vår egen symbol Trädet. Trädet signalerar att produkten ur miljöhänseende kan vara att föredra framför en annan. Vår bedömning baseras på enklare kriterier och tillverkarens egna uppgifter.

Vårt mål är att du alltid ska kunna välja bland minst ett miljövänligt alternativ bland våra olika produktgrupper.

När du navigerar runt på Kontorsgiganten.se kommer du upptäcka en mängd olika miljösymboler. De flesta känner du säkert till men några är säkert nya för dig. Här följer en kort beskrivning av symbolerna.

SVANEN

Svanmärket är det officiella nordiska miljömärket som i Sverige utfärdas av SIS Miljömärkning. Produkterna skall ha en hög kvalitetsmässig standard och de måste uppfylla miljökriterier som omprövas vart tredje år. Miljömärkning används på kemtekniska varor, hygienartiklar, maskiner mm. Mer information finner du på: www.svanen.nu

EU-BLOMMAN

Rosstjälken med EU-stjärnkransen är EU's gemensamma symbol för miljömärkning. Idag finns kriterier för produktgrupper som; tvättmedel, kopieringspapper ljuskällor, hushålls- och toalettpapper, bärbara datorer, persondatorer, TV-apparater, hushållsmaskiner, inomhusfärger, lack samt jordförbättringsmedel. Blomman är EU:s motsvarighet till den nordiska Svanen. Mer information finner du på: www.blomman.nu

BRA MILJÖVAL

Naturskyddsföreningens märke har tagits fram i samarbete med handeln för att underlätta för konsumenter som vill handla miljövänligt. För att få använda märket på sin produkt måste vissa kriterier uppfyllas. De produkter som miljömärks är t.ex. tvättmedel och livsmedel, men det kan också gälla elenergi och transporter. Mer information finner du på: www.snf.se/bmv/

FSC - FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

FSC är en internationell oberoende, ideell organisation som står för en miljöcertifiering av ekologiskt, ekonomiskt och socialt skogsbruk. FSC-certifieringen är en frivillig överenskommelse mellan markägare som möjliggör för kunden att välja trä- eller pappersprodukter som framtagits av skogsägare som driver ett ansvarfullt skogsbruk. Mer information finner du på: www.fsc-sverige.org

PEFC - PAN EUROPEAN FOREST CERTIFICATION

PEFC är en oberoende, ideell organisation som startades 1999. Målet är att utveckla ett uthålligt privatskogsbruk med god balans mellan; skogsproduktion, miljö- och sociala intressen. Mer information finner du på: www.pefc.se

RAINFOREST ALLIANCE

Rainforest Alliance (regnskogsgrodan) är en miljömärkning vars kriterier finns för att beskydda regnskogens ekosystem samt människor och djur som lever där. Även vissa sociala aspekter såsom arbetsförhållande och minimilöner finns med i denna märkning. Deras certifieringssystem garanterar att råvaror är producerade under värdiga och miljövänliga förhållanden, och de genomför årliga kontroller på gårdarna som är med i systemet. Mer information finner du på: www.rainforest-alliance.org

TCO MILJÖMÄRKNING

TCO märkning gäller bl.a. bildskärmar, datorutrustning, kontorsmaskiner och kontorsmöbler. Märkningen omfattar områdena ergonomi, energi, emission (strålning) och ekologi. Kriterier som är framtagna av TCO, Svenska Naturskyddsföreningen och Nutek

Följande krav ställs med referens till miljön:

 • Sparläge, standby.
 • Tid från standby till utskrift inom 20 sekunder.
 • Klara att skriva ut på papper som innehåller 20 % återvunna fibrer.
 • Får inte utsöndra pappersdamm, freon eller ozon i lokalen i vilken den är placerad.
 • Ingen ozon eller freon vid tillverkning.
 • Minimering av tungmetaller.
 • Begränsad användning av bromerade eller klorerade flamskyddsmedel.
 • ISO 14001- eller EMAS-certifierad tillverkare Mer information finner du på: www.tcodevelopment.se

BLÅ ÄNGELN (BLAUER ENGEL)

Denna miljömärkning kommer från Tyskland och har kriterier som motsvarar nordens miljömärkning Svanen. Kriterier finns för datorer/ bildskärmar och kopieringsmaskiner Mer information finner du på: www.blauer-engel.de

KRAV

KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion som arbetar för en ökad ekologisk produktion och konsumtion. KRAV tar fram regler för ekologisk produktion, informerar om dessa och kontrollerar att reglerna efterlevs. Reglerna innehåller miljökrav som att konstgödsel och syntetiska bekämpningsmedel inte får används. I den ekologiska animalieproduktionen ställs också höga krav på djuretik. Mer information finner du på: www.krav.se

RETURPILARNA

Returpilarna skall visa att produkten kan återvinnas i ett recirkuleringssystem. Märkningen finns bl.a. på PET-flaskor och aluminiumburkar. Märket används av tillverkarna själva och saknar bakomliggande kontrollorganisation. Mer information finner du på: www.returkartong.se

ÖVRIGA MÄRKNINGAR

RÄTTVISEMÄRKET

Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. När du köper Rättvisemärkt ökar du möjligheterna för odlare och anställda i utvecklingsländer att hävda sig i den internationella konkurrensen. Märket säger inget om varans miljöegenskaper. Mer information finner du på www.rattvisemarkt.se

ASTMA - OCH ALLERGIFÖRBUNDET

SVALAN, är symbolen för Astma- och Allergiförbundet. Märket visar att produkten rekommenderas av förbundet men det säger ingenting om produktens miljöpåverkan. Symbolen finns t ex på parfymfria tvättmedel och tvålar. www.astmaoallergiforbundet.se

VI HJÄLPER DIG MED DITT MILJÖARBETE

Vi vill hjälpa våra kunder med deras miljöarbete och har därför tagit fram några olika hjälpmedel.

PAPPER

Vår returlåda för återvinningspapper (artikelnummer 182464) hjälper dig när ni vill återvinna ert papper. Till denna låda säljer vi också en vagn (artikelnummer 182477).

 • Liten och smidig. Kan stå under skrivbordet eller bredvid kopieringsmaskinen.
 • Enklare att samla in papper för återvinning.
 • Lätt att bära och tömma ur.
 • Tillverkad av returfiber.

TONER INKJ-JET

Pelikan tar emot förbrukade toners och bläckpatroner av Nordic Office, HP, Canon, Brother, Epson etc. För att vara miljösmarta och underlätta vid sortering ber vi dig att inte skicka med ytteremballaget till kassetterna utan att lägga dessa lösa i din pappersinsamling.

Boka hämtning av Pelikan returkartonger på www.pelikan.com/se

 1. Gå in på Pelikans webbsida www.pelikan.com/se
 2. Följ länken "Pelikan återvinning i Sverige - mer information här"
 3. Du kommer nu till sidan som beskriver Pelikans miljöarbete. Här finns även instruktioner för hämtning av tomma bläck- och tonerkassetter. Läs igenom dessa och klicka sedan på länken "Till bokningen"
 4. Nu kommer du in i Schenkers bokningssystem, Web-TA.
 5. Välj "Sändningar" alt "Registrera dina sändningar" i menyn.
 6. Sändningsmallen är förifylld med mottagaradress och Pelikans kundnummer (fraktbetalare). Du skriver in era adress- och kontaktuppgifter, antal lådor som ska skickas och totalvikten på sändningen. En full Pelikan returlåda väger ca 20 kg. Ex 3 kolli ger totalvikt 60 kg.
  OBS! Fältet "ID" ska inte fyllas i och du kan inte välja att spara adressen i adressboken så markera inte i den rutan!
 7. När du är klar klickar du på knappen "Boka hämtning och skriv ut sändning"
 8. I nästa steg klicka på "Fraktdokument - Skriv ut". En pdf med fraktsedel öppnas i ett nytt fönster. Fäst fraksedeln på lådan. En bokningsbekräftelse kommer på din mail.
 9. Har du frågor eller vill ha mer information, kontakta Pelikan på tel 040-627 08 40.

  Vad händer sedan?

  Schenker tar de insamlade tonerkassetterna och bläckpatronerna till Pelikans mellansortering i Hästveda, där personalen går igenom och sorterar bort skadade och oanvändbara produkter. Dessa deponeras och hanteras enligt de gällande kvalitets- och miljökraven ISO 9001 och 14001, övriga skickas med en full palltransport till Pelikans återvinningsanläggning i Tjeckien. Även denna anläggning är ISO-certifierad. Återvinning och återfyllnad av de använda kassetterna sker sedan enligt de kriterier som miljömärket Svanen har fastställt i standard DIN 33870 för tonerkassetter.